سایت اخبار دکتری

اخبار دکتری دانشگاه آزاد و نیمه متمرکز

ماجرای تاسیس رشته پرستاری در دانشگاه آزاد خرم آباد؛

«خود تبریکی» برای اخذ مجوز یک رشته/ آرزوی کوچک دانشگاه بسیار بزرگ

خرم آباد - دانشگاه آزاد واحد خرم آباد بعد از سه دهه فعالیت آنقدر از اخذ مجوز رشته پرستاری مشعوف شده که همه جای دانشگاه پر از بنرهای تبریکی است که موجب تعجب مراجعه کنندگان شده است.

رئیس منطقه 2 دانشگاه پیام نور در گفتگو با مهر :

4 گرایش رشته کشاورزی در واحد مراغه دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود

هیچکدام از واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور در گذشته رشته های کشاورزی را ارائه نمی کردند اما اکنون واحدهایی از دانشگاه پیام نور در حال راه اندازی گرایش های رشته کشاورزی هستند. در منطقه 2 دانشگاه پیام نور نیز 4 گرایش رشته کشاورزی راه اندازی خواهد شد که تاکنون واحد مراغه برای ورود به بحث کشاورزی در نظر گرفته شده است.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران : به دلیل اهمیت ندادن به رشته علوم انسانی

55 درصد دانش آموزان رشته علوم انسانی ، افسرده اند

تحقیقات صورت گرفته بیانگر این امر است که دانش آموزان رشته علو م انسانی با 55 درصد بیشترین و دانش آموزان رشته ریاضی و فنی با 7/26 درصد کمترین درصد افسردگی را در میان سایر دانش آموزان در رشته های مختلف دارا هستند .

وضعیت آموزش رشته علوم تربیتی و روانشناسی در دانشگاه های ایران (2)

استاد دانشگاه تربیت مدرس : جایگاه و کاربرد رشته های علوم تربیتی در کشور ناشناخته مانده است // تمرکززدایی از نظام آموزشی کشور ضروری است

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت : حداکثر استفاده از کارشناسان و متخصصان علوم تربیتی در ایران به سازمان آموزش و پرورش محدود شده است.