رسانه تخصصی آموزش عالی

امکان مصاحبه دکتری بصورت مجازی

  1. بحث درباره «امکان مصاحبه دکتری بصورت مجازی»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «امکان مصاحبه دکتری بصورت مجازی»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. مصاحبه مجازی دکتری حتما باید تصویری باشه؟ یا فقط همون اولش صورت رو ببینند کافیه؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است