رسانه تخصصی آموزش عالی

تجربیات از مصاحبه دکتری مجازی

  1. بحث درباره «تجربیات از مصاحبه دکتری مجازی»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «تجربیات از مصاحبه دکتری مجازی»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. مصاحبه مجازی دکتری حتما باید تصویری باشه؟ یا فقط همون اولش صورت رو ببینند کافیه؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است