رسانه تخصصی آموزش عالی

تفاوت مقاله ژورنال با کنفرانس

  1. بحث درباره «تفاوت مقاله ژورنال با کنفرانس»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «تفاوت مقاله ژورنال با کنفرانس»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. تفاوت مقاله کنفرانسی با مقاله ژورنالی چیه؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است