رسانه تخصصی آموزش عالی
  1. بحث درباره «فرق مدرک ibt با paper base»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «فرق مدرک ibt با paper base»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. آزمون زبان تافل paper base با IBT چه فرقی دارند و کدوم برای آزمون دکتری پیشنهاد میشه؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است