رسانه تخصصی آموزش عالی

پیشنهاد مدرک زبان مصاحبه دکتری

  1. بحث درباره «پیشنهاد مدرک زبان مصاحبه دکتری»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «پیشنهاد مدرک زبان مصاحبه دکتری»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. آزمون زبان تافل paper base با IBT چه فرقی دارند و کدوم برای آزمون دکتری پیشنهاد میشه؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است