رسانه تخصصی آموزش عالی

کد دسترسی انتخاب رشته دکتری آزاد

کد دسترسی انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد چیست؟

کد انتخاب رشته دکتری آزاد (کدشناسه انتخاب رشته دکتری) یک کد 7 رقمی است که در کارنامه آزمون دکتری ۱۴۰۱ وجود دارد و در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ مورد استفاده قرار می گیرد. انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ چگونه است؟ داوطلبان برای انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی نیاز به کد دسترسی انتخاب رشته خواهند داشت . درباره مهلت زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ را بخوانید: مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ 

انتخاب رشته دکتری آزاد ۱۴۰۱ در چه سایتی است؟

انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ با استفاده از کد دسترسی (موجود در کارنامه دکتری ۱۴۰۱ ) از طریق سایت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد به آدرس azmoon.org می باشد. همچنین درباره هزینه خرید کارت انتخاب رشته دکتری آزاد ۱۴۰۱ بخوانید : هزینه انتخاب رشته دکتری آزاد ۱۴۰۱ چقدر است؟

نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ نیز از طریق همین سایت در اواخر اردیبهشت ماه اعلام می شود. بیشتر بخوانید : نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

  1. بحث درباره «کد دسترسی انتخاب رشته دکتری آزاد»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «کد دسترسی انتخاب رشته دکتری آزاد»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث

اخبار کد دسترسی انتخاب رشته دکتری آزاد

  1. اخبار کد دسترسی انتخاب رشته دکتری آزاد( مشاهده صفحه 2 )