داوطلبانی که براساس کارنامه نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1394 مجاز به انتخاب رشته شده اند ، می توانند با آگاهی از اصلاحات دفترچه نسبت به انتخاب آنها بر اساس اولویت اقدام کنند.بعضی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی پس از تدوین دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (شماره 2) آزمون سراسری ، برای پذیرش دانشجو اعلام ظرفیت کرده اند یا اصلاحاتی در رشته های مورد پذیرش ارائه داده اند.متقاضیان می توانند در فرصت 5 تا 10 مردادماه جاری نسبت به انتخاب کدرشته محل های مورد علاقه بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه و اطلاعیه اصلاحات اعلام شده ، اقدام کنند.