پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

همزمان با اعلام نتایج اولیه؛

جزئیات مرحله دوم رشته های شرایط خاص کنکور ۹۷ اعلام شد

اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال 1397 شامل 38 هزار و 544 نفر در سایت سازمان سنجش منتشر شد. از این تعداد 20 هزار و 704 نفر زن و 17 هزار و 740 نفر مرد هستند.رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص کنکور 97 شامل دانشگاه های شهید مطهری ، شاهد ، علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری ، صداوسیما ، علوم پزشکی بقیه الله (عج) ، دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ، مدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده غیرانتفاعی رفاه ، دانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) مشهد و تمام کدرشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی است.فهرست اسامی معرفی شدگان چند برابرظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی از بین داوطلبانی که کدرشته محل های موسسات مذکور را انتخاب کرده و حدنصاب چند برابر ظرفیت لازم را کسب کرده اند ، با رعایت تقدم انتخاب رشته در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org درج شده است.آن دسته از داوطلبانی که در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه های اعلام شده قرار گرفته اند باید به شرایط اختصاصی هر یک از مراکز توجه کنند.در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که برابر برنامه زمانی در مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش به شرح مندرج در این اطلاعیه شرکت کرده و دراین مرحله موفق شوند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأت مرکزی گزینش ذیربط تائید شده و ضوابط انتخاب رشته فوق را رعایت کرده و حدنصاب نمره علمی نهایی برای هر رشته را نیز کسب کنند.اسامی پذیرفته شدگان نهایی این دانشگاهها به همراه نتایج سایر رشته های متمرکز آزمون سراسری اعلام خواهد شد.معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت ، به منزله قبولی نیست و معرفی شدگان لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش در تاریخ های مقرر به آدرس تعیین شده از طرف مؤسسات در این اطلاعیه مراجعه کنند.داوطلب ممکن است به یک و یا دو مؤسسه معرفی شده باشد ، لذا داوطلبانی که به دو مؤسسه معرفی شده اند در صورت تمایل می توانند به یک مؤسسه و یا هر دو برای انجام مراحل مختلف گزینش مراجعه کنند.عدم مراجعه داوطلبان برای انجام مراحل گزینش در هر مورد معرفی به منزله انصراف قطعی از گزینش در رشته یا رشته های ذیربط آن مؤسسه تلقی خواهد شد و وضعیت داوطلب در اولویت های بعدی وی بررسی خواهد شد. در ستون نتیجه کارنامه نهایی در مقابل کدرشته مربوطه آنان عدد یک (1) به منزله عدم داشتن شرایط گزینش درج می شود.داوطلبانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل از مؤسسات دارای شرایط خاص مندرج در این اطلاعیه اقدام کرده ولی در این مرحله معرفی نشده اند ، یا شانس قبولی در اولویت های بالاتر از کدهای مربوط به این رشته های شرایط خاص را دارا هستند یا فاقد حداقل نمره معرفی در این مرحله هستند.دلیل عدم معرفی آنان در این مقطع در کارنامه نتایج نهایی مشخص خواهد شد.بنا به دلایل متفاوت (اعم از نمره علمی و ترتیب اولویت انتخاب رشته داوطلب و یا عدم رعایت استان بومی و...) هیچگونه اعتراضی در این مرحله از اعلام نتایج از سوی داوطلبان پذیرفته نیست.پس از اعلام نتایج نهایی ، در مهرماه ، برای کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال 1397 که نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود در سایت سازمان سنجش در زمان مقرر اقدام کرده اند ، کارنامه نتیجه نهایی تهیه و قابل مشاهده است.داوطلبانی که پس از دریافت کارنامه نسبت به مندرجات آن برای آنان سوالاتی وجود دارد ، می توانند به استناد پرینت کارنامه نتیجه نهایی در موعد مقرر با دلیل درخواست خود را مطرح کنند بنابراین در این مرحله هیچگونه اعتراضی پذیرفته نمی شود.جداول برنامه زمانی ، نحوه مراجعه و مدارک لازم برای هریک از موسسات ، جدول نشانی و شماره تلفن هسته های گزینش وزارت آموزش و پرورش ، جداول آدرس و تلفن مراکز مصاحبه تخصصی از معرفی شدگان رشته های فرهنگیان در آزمون سراسری سال 1397 به همراه فرم شماره یک اطلاعات فردی داوطلبان آزمون سراسری سال 1397 در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.اعلام شرایط زمانی برای دانشگاه های دارای شرایط خاص:دانشگاه شهید مطهری: مراجعه از تاریخ 30 مرداد به سیستم جامع دانشگاهی گلستان دانشگاه شهید مطهریدانشگاه شاهد: مراجعه از تاریخ 30 مرداد به سایت دانشگاهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری: مراجعه از تاریخ 30 مرداد به سایت دانشگاهدانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: مراجعه از تاریخ 30 مرداد به سایت دانشگاهمدیریت بیمه اکو موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبایی: مراجعه حضوری با مدارک لازم در 6 شهریور به محل موسسه آموزش عالی بیمه اکودکتری بیوتکنولوژی دانشگاه تهران: مراجعه حضوری با مدارک لازم در 4 شهریور به محل دانشگاه تهراندانشکده غیرانتفاعی رفاه: مراجعه به سایت دانشگاه (زمان بندی مصاحبه از 3 تا 6 شهریور)دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج): مراجعه از تاریخ 30 مرداد به سایت دانشگاهدانشگاه غیر انتفاعی امام رضا (ع) مشهد: مراجعه حضوری با مدارک لازم در روزهای 4 تا 7 شهریور به محل دانشگاه امام رضا (ع)دانشگاه فرهنگیان: مراجعه حضوری با مدارک لازم در روزهای 31 مرداد تا 10 شهریور به محل ادارات کل آموزش و پرورش استاندانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی: مراجعه حضوری با مدارک لازم در روزهای 31 مرداد تا 10 شهریور به محل دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران