پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس:

رعایت عدالت با اخذ تصمیمات منطقی محقق می شود // پژوهش های کاربردی در دانشگاه تربیت مدرس توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار دانشگاهی"مهر" ، دکتر یعقوب فتح الهی در مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس افزود: معاون پژوهشی سابق دانشگاه ، ساختار پژوهشی دانشگاه را سامان داده است به طوریکه دانشگاه تربیت مدرس به عنوان یک دانشگاه پیشتاز مطرح شده است.وی اظهار داشت: معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس در راستای اهداف کلان خود برنامه هایی از قبیل گسترش پژوهش در عرصه کاربردی ، تآمین نیازهای جامعه ، ارتقا کمی و کیفی ظرفیت پژوهشی و ارتقا سطح بین المللی پژوهش را در دست اجرا دارد.فتح الهی افزود: دستیابی به استانداردهای جهانی و تجهیزات آزمایشگاهی ، تقویت معیشت نیروهای انسانی فعال در امر پژوهش و تدوین آیین نامه ها در راستای برنامه های کلان پژوهشی از دیگر برنامه های معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس است.وی تاکید کرد : رعایت محبت و مهرورزی با ارباب رجوع از اصولی است که دانشگاه تربیت مدرس به آن خواهد پرداخت.