پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

رئیس دانشگاه به مهر خبر داد:

نحوه پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دکتری دانشگاه هنر اصفهان

فرهنگ مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر ، ضمن اعلام این خبر ، افزود: اگر داوطلبان استعداد درخشان دکتری سال 90 قابلیت رقابت با سایر داوطلبان این مقطع را داشته باشند ، در پذیرش دو رشته دکتری پژوهش هنر و مرمت جذب می شوند.وی افزود: داوطلب استعداد درخشان ممکن است به دو شیوه برای دانشگاه پذیرش شود شیوه اول به این صورت است که داوطلب استعداد درخشان شاید در آزمونی که سازمان سنجش برگزار می کند حائز رتبه بالا شود و در شیوه دوم ممکن است معدل بالا داشته باشد.رئیس دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه این دو داوطلب باید با یکدیگر در نحوه پذیرش نهایی دانشجوی استعداد درخشان دکتری 90 رقابت کنند ، تاکید کرد: در صورتیکه چنین شرایطی برای دانشگاه هنر اصفهان در نحوه جذب دانشجوی استعداد درخشان پیش آید نمی توان گفت دانشجوی معدل بالا را می پذیریم یا دانشجوی رتبه بالا.رئیس دانشگاه هنر اصفهان اظهار داشت: این دو گروه از داوطلبان به یک اندازه برای دانشگاه اولویت دارند اما به هرحال باید در مصاحبه ای برتری یکی از این دو مشخص شود.وی در ارتباط با نحوه سنجش این دو گروه از داطلبان استعداد درخشان دکتری 90 ، گفت: بر اساس پرسشنامه شفاهی که هنگام مصاحبه از این دو گروه تنظیم می شود تحقیقات علمی و پژوهشی ، معدل و پایان نامه کارشناسی ارشد ، مقالات علمی ، میزان تسلط به زبان خارجی در حوزه کاری و میزان علاقمندی به حضور در دوره دکتری در این داوطلبان سنجیده می شود.مظفر ادامه داد: بعد از بررسی سوابق به هر کدام از این داوطلبان معدلی داده می شود که بر اساس این معدل می توان دانشجوی استعداد درخشان را برای دکتری 90 پذیرش کرد.رئیس دانشگاه هنر اصفهان در ارتباط با ظرفیت پذیرش داوطلبان استعداد درخشان در این دانشگاه خاطرنشان کرد: هنوز این ظرفیت معلوم نشده است اما از میان 12 دانشجویی که در دو رشته دکتری پژوهش هنر و مرمت پذیرش می شوند ، امکان دارد دو دانشجوی استعداد درخشان جذب کنیم.