پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 99

رئیس منطقه ۲ دانشگاه پیام نور در گفتگو با مهر :

۴ گرایش رشته کشاورزی در واحد مراغه دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود

صالح پور - رئیس منطقه 2 دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه پیام نور فاقد دانشکده فنی است و رشته های فنی در هیچ کدام از واحدهای دانشگاه پیام نور تدریس نمی شود. دانشگاه پیام نور در صدد راه اندازی رشته های فنی است که به این منظور باید دانشکده های فنی راه اندازی شود.وی اضافه کرد: رشته های مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی در سال تحصیلی جدید در برخی واحدهای منطقه 2 دانشگاه پیام نور راه اندازی شده است.رئیس منطقه 2 دانشگاه پیام نور در خصوص توسعه واحدهای آموزشی این منطقه گفت: در سال جاری 5 درخواست راه اندازی واحدهای جدید در منطقه 2 دانشگاه پیام نور رسیده است که با آنها موافقت نشد. باید تمهیدات و شرایط اولیه برای راه اندازی این واحدهای درخواستی آماده تا زمینه های تصمیم گیری در مورد آنها مهیا شود.