پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

درک مفهوم سفر در زمان /

جسم و روح در سفر به زمان همسفرند!

تاکنون هیچ ماشین زمان واقعی ساخته نشده است که قادر باشد انسان را به گذشته و یا به آینده ببرد. با وجود این ، انسان می تواند با ذهن خود در طول زمان حرکت و به جلو و یا عقب سفر کند اما در اینجا این سئوال مطرح می شود که در این سفر ذهن برای جسم چه اتفاقی رخ می دهد. سه روانشناس و پژوهشگر دانشگاه آبردین در اسکاتلند به این سئوال پاسخ داده اند.به اعقتاد لیندن مایلز ، لوئیس نیند و نیل مکرائی در سطح سیستم حسی- حرکتی ، ارتباط فشرده ای میان تجسم فضا- زمان و واکنشهای جسمی وجود دارد. این بدان معنی است که در مورد سفرهای ذهنی در زمان که فرد به گذشته و آینده حرکت می کند جسم می تواند برپایه پدیده ای به نام "کرونستازیا" (chronesthesia) با مغز همراه شود و در زمان سفر کند.نتیجه این همراهی جسم و ذهن منجر به انجام حرکات فیزیکی منطبق با جهت مجازی حرکت در زمان می شود. بنابراین کسی که به گذشته فکر می کند به جهت عقب حرکت کرده و کسی که به آینده فکر می کند به طرف جلو می رود.این محققان برای دستیابی به این نتایج برای 20 جوان نصب یک حسگر حرکتی را بالای زانوی چپ تجویز کردند.سپس از آنها خواستند که یک سفر در زمان به سوی گذشته و یا آینده را در ذهن خود تجسم کنند. نتایج این بررسیها نشان داد زمانی که جوانان به گذشته فکر می کردند حسگر یک نوسان زانو به عقب را برابر با حدود 5/1 تا دو میلیمتر ثبت کرد. در عوض زمانی که جوانان به آینده فکر می کردند زانو به میزان 3 میلیمتر به طرف جلو حرکت می کرد.براساس گزارش سافت پدیا ، این محققان در این اظهار داشتند: "بیان فضا و زمان یک نشانه واضح رفتاری از عملیات نامرئی ذهن است. در حقیقت ارتباط میان ذهن و جسم بسیار عمیق تر از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد."