پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

لایحه بودجه ۹۹-شش؛

اختصاص منابع به طرح ملی مسکن در لایحه بودجه ۹۹

بر اساس ماده 1 بند «ب» تبصره 8 لایحه بودجه سال 99 کل کشور ، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شده تا از طریق شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن ، از محل تهاتر اراضی متعلق به این دو دستگاه و همچنین از محل منابع داخلی ، تا سقف 1500 میلیارد تومان به آماده سازی ، محوطه سازی ، تکمیل مسکن مهر و همچنین طرح های نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری و نیز طرح ملی مسکن اقدام کند.همچنین ماده 2 بند ب تبصره 8 این لایحه ، به شرکت عمران شهرهای جدید اجازه می دهد تا به فروش عرصه (اراضی) مسکن مهرهای 99 ساله اقدام کرده و منابع حاصله از آن را ، پس از واریز در خزانه داری کل ، صرف طرح های مذکور (تکمیل واحدهای مسکن مهر و طرح ملی مسکن) نماید.گفتنی است ماده 3 بند ب تبصره 8 لایحه بودجه 99 نیز بر امکان به رهن بردن اراضی متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن تا سقف 3 هزار میلیارد تومان نزد بانک های عامل و صندوق های تأمین مالی برای تکمیل طرح های مذکور در ماده 1 این بند (محوطه سازی مسکن مهر ، توسعه زیربناهای پروژه های مسکن مهر ، نوسازی بافت فرسوده و طرح ملی مسکن) تأکید دارد.بر اساس لایحه بودجه 99 کل کشور ، این تسهیلات از محل فروش عرصه و اراضی 99 ساله مسکن مهر تسویه خواهد شد.گفتنی است ، این ماده بر لزوم رعایت مقررات مذکور در طرح های تفصیلی و جامع شهرها در هنگام اجرای طرح ملی مسکن نیز تأکید دارد.