پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در حضور وزیر ارتباطات:

امکانات آزمایشگاهی دانشگاه رازی کمتر از مراکز فنی و حرفه ای است

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در مراسم دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با دانشجویان و اساتید دانشگاه رازی پس از ارائه پیشینه ای از سوابق علمی این دانشگاه اظهار داشت: امروز دستگاه ها و امکانات لازم به اندازه ای که در مراکز فنی و حرفه ای هست در دانشگاه ها نیست.دکتر اعلمی آل آقا گفت: این دستگاه ها و امکانات که عموما های تک هم هستند بیش از آنکه به کار مراکز فنی و حرفه ای بیایند به در دانشگاه ها می خورند.وی افزود اگر بخواهیم مدرک دانشگاهی به جواز کار و کسب تبدیل شود باید مراکز آزمایشگاهی در دانشگاه ها تقویت و تجهیز شود.در ادامه این نشست مدیر حوزه ارتباط با صنعت دانشگاه رازی کرمانشاه گزارشی از عملکرد دانشگاه در حوزه ICT را ارائه کرد.