پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس:

هر عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ، سالانه دو مقاله تولید می کنند

به گزارش خبرنگار دانشگاهی "مهر" ، دکتر سعید سمنانیان افزود : تحول در مرتبه اعضای هایت علمی دانشگاه از مهمترین برنامه های دانشگاه است به طوری که 35 درصد اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس دارای مرتبه استادی هستند و در برنامه ریزی های انجام شده این رقم در 10 ساله آینده به 50 تا 55 درصد خواهد رسید.وی تصریح کرد: دانشگاه تربیت مدرس دارای 40 عضو هیات علمی تمام و 120عضو هیات علمی دانشیار بوده و در زمینه تولید علمی در کشور جزء چند دانشگاه برتر کشور است.رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: درصد مشارکت در فعالیت علمی پدیده مهمی است که در دانشگاه تربیت مدرس اتفاق افتاده است به طوریکه از 27 درصد تولید کننده علم به 70 درصد افزایش یافته است.دکتر سمنانیان افزود: هم اکنون بیش از 70 دانشجوی خارجی از 22 کشور جهان در دانشگاه تربیت مدرس تحصیل می کنند که طبق برنامه ریزی های انجام شده از تعداد 200 نفر برنامه ریزی عقب هستیم.به گزارش "مهر" ، دانشگاه تربیت مدرس از 7 دانشکده ، 132 گروه ، 12 مرکز تحقیقاتی و یک پارک فناوری تشکیل شده است. تاکنون 11 هزار فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری داشته و در حال حاضر نیز هر سال بیش از 6 هزار متقاضی برای 250 صندلی دکتری این دانشگاه تلاش می کنند.