متقاضیان برای فعالیت به عنوان استاد حق التدریس در دانشگاه محقق اردبیلی باید مدارک خود را تا 15 تیرماه به دفتر دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه ارسال کنند.فراخوان این دانشگاه برای پذیرش استاد حق التدریس در رشته های مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) ، مهندسی برق (الکترونیک) ، مهندسی برق (قدرت) ، مهندسی معماری (معماری) ، رشته مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی و شهرسازی و طراحی شهری است.متقاضیان رشته های مورد نظر باید دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه های سطح 1 و 2 (طبق لیست اعلامی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) باشند.این فراخوان تنها به منظور شناسایی فارغ التحصیلان مرتبط برای بررسی امکان همکاری بصورت حق التدریس (بشرط نیاز دانشکده) بوده و دانشکده هیچ تعهدی در رابطه با استخدام وهمکاری حق التدریس افراد متقاضی ندارد.