پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 99

در ۶ رشته صورت می گیرد؛

پذیرش اساتید حق التدریس در دانشگاه محقق اردبیلی

متقاضیان برای فعالیت به عنوان استاد حق التدریس در دانشگاه محقق اردبیلی باید مدارک خود را تا 15 تیرماه به دفتر دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه ارسال کنند.فراخوان این دانشگاه برای پذیرش استاد حق التدریس در رشته های مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) ، مهندسی برق (الکترونیک) ، مهندسی برق (قدرت) ، مهندسی معماری (معماری) ، رشته مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی و شهرسازی و طراحی شهری است.متقاضیان رشته های مورد نظر باید دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه های سطح 1 و 2 (طبق لیست اعلامی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری) باشند.این فراخوان تنها به منظور شناسایی فارغ التحصیلان مرتبط برای بررسی امکان همکاری بصورت حق التدریس (بشرط نیاز دانشکده) بوده و دانشکده هیچ تعهدی در رابطه با استخدام وهمکاری حق التدریس افراد متقاضی ندارد.