پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

سرپرست دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با مهر خبر داد :

بازسازی خوابگاه های دانشگاه تربیت مدرس تا پایان سال جاری / کمبود فضای فیزیکی جهت گسترش دانشگاه تربیت مدرس

دکتر "فرهاد دانشجو" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی مهر افزود: دانشگاه تربیت مدرس در حال بازسازی خوابگاه های دانشجویی است و امیدوار است در هفته خوابگاه ها ، چند خوابگاه را به صورت کامل بازسازی کند.وی گفت: تا پایان سال 85 نیز تمام خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس بازسازی کامل می شوند.سرپرست دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: دانشگاه در حال حاضر اعتبار ویژه ای برای احداث خوابگاه جدید ندارد. علاوه بر آن با کمبود فضای فیزیکی نیز مواجه است.وی با بیان این که تا کنون موافقت کامل در خصوص واگذاری زمین ارتش به این دانشگاه صورت نگرفته ، گفت: به دنبال دریافت بودجه ساخت و ساز هستیم و امیدواریم بودجه عمرانی هرچه زودتر به دانشگاه ها پرداخت شود تا ساخت و ساز دانشکده ها به اتمام برسد.