پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

از سوی دانشگاه تربیت مدرس :

نحوه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور به دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهی "مهر" ، دارا بودن صلاحیت عمومی ورود به دوره دکترا از شروط اصلی برای پذیرش دانشجویان ایرانی خارج از کشور در دانشگاه تربیت مدرس است.برای رشته های علوم پزشکی داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای یا بالاتر ، متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا ، از یکی از دانشگاه های داخل یا خارج از کشور که حسب مورد به تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد الزامی است.تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته می تواند تحصیل کند و همچنین تعیین شرایط تطبیق با گروه برنامه ریزی ذیربط در دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه است.پذیرش دانشجو فقط برای همان سال تحصیلی که از طرف دانشگاه تعیین شده است اعتبار دارد و عدم مراجعه پذیرفته شده در مهلت مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی می شود. در موارد استثنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرش قابل تمدید است.سقف ظرفیت پذیرش دانشجوی انتقالی توسط دفتر نظارت و ارزشیابی پس از تصویب هیات امنا در هفته اول آبان هر سال جهت اجرا به دفتر آزمون اعلام می شود.از دیگر شرایط پذیرش این است که حداقل 4 ترم از تحصیل متقاضی باقی مانده باشد. موفقیت در مصاحبه که توسط گروه تخصصی انجام می شود و پرداخت هزینه های تحصیلی از دیگر شرایط برای پذیرش در دانشجویان ایرانی خارج از کشور در دانشگاهی تربیت مدرس است.حداقل هزینه تحصیلی متقاضی انتقال خارج به داخل با احتساب حداکثر یک ترم دروس آموزشی (در صورت نیاز) 50 درصد کل هزینه دوره بر اساس اعلام وزارت متبوع (در مورد متقاضیان تبدیل خارج به داخل) بوده و دریافت می شود.