پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

سرپرست دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با مهر خبر داد:

ایجاد دوره مشترک مهندسی آب و سازه های الکترونیکی دانشگاه های تربیت مدرس و T.U آلمان

دکتر "فرهاد دانشجو" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی مهر افزود: بسیاری از دانشکده های دانشگاه تربیت مدرس در حال بررسی و مذاکره با دانشگاه های خارج جهت ایجاد دوره های مشترک در رشته های مورد نیاز هستند.وی اظهار داشت: گروه های آموزشی دانشکده فنی با چهار دانشگاه خارج از کشور در حال مذاکره است و در حال حاضر گروه مهندسی صنایع این دانشکده با دانشگاه "لولیای سوئد" دوره مشترکی را برگزار کرده است.سرپرست دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: بخش مهندسی عمران این دانشکده نیز با دانشگاه t.u کشور آلمان ، انگلستان و کانادا در حال مذاکره برای ایجاد دوره مشترک است.وی اضافه کرد: گروه مهندسی عمران در زمینه مقاوم سازی پل ها ، مقاوم سازی ساختمان ها و مهندسی آب و سازه های الکترونیکی و همچنین مهندسی پل نیاز به ایجاد دوره مشترک با دانشگاه های خارج از کشور دارد.