پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

گفتگوی مهربا رئیس سازمان سنجش/

مدیران سنجش سالمند/ تغییر بی تعارف مدیران برای ارتقای سنجش

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره احتمال تغییر معاونان و مدیران سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تغییر مدیریت یک اصل مدیریتی و یک هدف برای مدیر نیست. اینطور نیست که هر مدیری که جدید می آید شرع ، عقل و منطق ایجاب کند که مدیران سازمان تحت مسئولیتش را از بالا به پائین تغییر دهد. چون کشور به آن صورت حزبی نیست و همه یک آرمان داریم و از طرفی دولت هم در دوره جدید تغییر نکرده و دولت گذشته هم دولت دکتر احمدی نژاد بوده است.رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه تغییر مدیریتی یک هدف نیست بلکه وسیله ای برای بالا بردن بهره وری سازمان است ، افزود: هر زمان تشخیص دهیم تغییری می تواند بهره وری در سازمان را ارتقا بخشد خود را مسئول می دانیم که این کار را انجام دهیم اما تا وقتی به چنین تشخیصی نرسیده ایم مدیرانی که از گذشته کار کرده اند و افرادی شریف ، متخصص و مطمئن نیز هستند و سالها آبروی نظام را در برگزاری آزمونهای ملی حفظ کرده اند به کار خود ادامه می دهند.سرورالدین ، سازمان سنجش را سازمانی قابل اعتماد برای آحاد مردم دانست و این اعتماد را نتیجه فعالیتهای مدیران و کارکنان این سازمان تا کنون برشمرد و به مهر گفت: به نظر می رسد اگر افکارسنجی شود سازمان سنجش به عنوان مطمئن ترین سازمان دولتی معرفی شود چرا که سازمان سنجش با جمعیت میلیونی داوطلبان که اکثرا جوان هستند در ارتباط است و هر کدام از آنها خانواده ای دارند که بعضا نگرانی شان از خود داوطلبان درباره سلامت آزمون و آینده فرزندانشان بیشتر است.وی خاطرنشان کرد: اگر سازمان سنجش نتواند فساد را مهار کند و از امنیت آزمون مطمئن نشود نمی تواند در سالهای طولانی اعتماد مردم را جلب کند و سطح کیفی و کمی خدماتش را ارتقا دهد.رئیس سازمان سنجش بالا بردن بهره وری را وظیفه هر مدیری دانست و به مهر گفت: اگر روزی این جمع بندی حاصل شود که برای افزایش بهره وری سازمان سنجش نیاز به تغییر رئیس سازمان سنجش است این مسئولیت را ترک می کنم. حال ممکن است این نتیجه برای مدیران و معاونان سازمان سنجش نیز حاصل شود که در این صورت افراد جدید منصوب می شوند.