پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 99

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران : به دلیل اهمیت ندادن به رشته علوم انسانی

۵۵ درصد دانش آموزان رشته علوم انسانی ، افسرده اند

دانشیار دانشگاه علو م پزشکی تهران با بیان این مطلب گفت : در تحقیقی که به منظور تعیین میزان شیوع افسردگی و عوامل موثر در آن بر روی 240 دانش آموز پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر کازرون صورت گرفته ، بیانگر بیشترین شیوع افسردگی در میان دانش آموزان رشته علوم انسانی بوده که به نظر می رسد بها ندادن کافی به رشته علوم انسانی و پایین دانستن این رشته نسبت به رشته علوم تجربی و ریاضی در بالاتر بودن درصد فراوانی افسردگی این دانش آموزان بی تاثیر نیست .دکتر داوود شجاعی زاده افزود : بسیاری از دانش آموزان رشته علوم انسانی به دلیل پایین بودن معدل تحصیلی به اجبار از انتخاب رشته های علوم تجربی و ریاضی محروم شده اند و این مساله به نوعی موجب تحقیر آنها شده که می تواند به عنوان عاملی در بی علاقگی دانش آموزان به این رشته باشد .وی همچنین در رابطه بین تحصیلات مادر و افسردگی دانش آموزان ، حدود 9/61 درصد موارد مشاهده افسردگی را مربوط به دانش آموزانی که مادران بی سواد دارند ، و تنها 1/26 درصد را مروبط به فرزندان مادران با تحصیلات دانشگاهی دانست و اظهار داشت : به نظر می رسد که با توجه به بالاتر بودن سطح اجتماعی و فرهنگی مادران تحصیلکرده این مساله بر روی نوع روابط مادران با فرزندانشان تاثیر مثبت داشته و از سوی دیگرکمک مادران به دانش آموز برای فراگیری بهتر دروس و بهبود وضعیت تحصیلی آنها بر کاهش فشارروانی و افسردگی تاثیر مثبتی دارد .