پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه مطرح کرد:

بسترسازی برای جهش پژوهشی در دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر ابراهیم اعلمی آل اقا پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشستی خبری ضمن تبریک سالروز پیروزی انقلاب اسلامی گفت: خوشبختانه به یمن پیروزی انقلاب اسلامی توسعه زیادی در آموزش عالی کشور ایجاد شد چرا که انقلاب ما یک انقلابی بود که در مسیر تبیین یک گفتمان جدید در فضای کشورهای اسلامی اهتمام داشت.وی اظهار داشت: نظام ما نظامی مستقل بوده که در فضای حاکمیت شرق و غرب توانست جلوی هرگونه تحریم و فشارهای جنگ تحمیلی و... و. بایستد.اعلمی افزود: به لطف خداوند فضای امنیتی در کشور ما بسیار بالاتر از کشورهای منطقه است که این خود یکی از اصلی ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است.وی توسعه نظام آموزش عالی در کشور طی 37سال پیروزی انقلاب را مطلوب دانست و تصریح کرد: دانشگاه های ما اکنون دوران آموزش محوری را پشت سر نهاده و به سوی پژوهش محوری پیش می رود به نحوی که اکنون شاهد صادرات نیروهای تحصیلکرده به کشور های دیگر هستیم.رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه گفت: ما اکنون تلاش می کنیم که کارهای پژوهشی با همت بیشتری در دانشگاه ها دنبال شود چرا که توجه به ذات پژوهش رسالت اصلی ماست.وی همچنین به افزایش فضاهای آموزشی در دانشگاه رازی طی یک سال اخیر اشاره کرد وافزود: خوشبختانه توسعه فضای آموزشی در دانشگاه رازی با رشد خوبی مواجه بوده به نحویکه سطح زیربنای دانشگاه از 170هزار مترمربع در سال 93 به 230 هزار مترمربع رسیده ضمن اینکه بیش از ده پروژه عمرانی اصلی در دانشگاه به انجام رسیده و یا در حال انجام است.اعلمی ادامه داد: آماده سازی خوابگاه دختران ، پروژه دانشکده معماری ، نفت و پتروشیمی ، اقتصاد وحسابداری ، برق و کامپیوتر ، آزمایشگاه مرکزی و مجتمع خوابگاهی پسران از دیگر پروژه هایی است که در دستور کار قرار گرفته است و 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند ضمن اینکه چیزی حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی در آزمایشگاه مرکزی را شاهدبم.دکتر اعلمی افزود: ما در حقیقت در پی بستر سازی یک جهش پژوهشی در دانشگاه هستیم که یک حرکت مطلوب است.وی خاطر نشان کرد: پژوهش مقدم تر از آموزش است و به همین منظور دانشگاه رازی سعی کرده است تا تعامل خوبی با دستگاه های استان برقرار کند که واگذاری تنظیم سند آمایش استانی از مهمترین آنهاست که با کمک حدود50 نفر از اعضاء هیات علمی در حال تعقیب است.اعلمی آل آقا همچنین در خصوص تعامل با کشور های دیگر گفت: دانشگاه رازی در حوزه بین الملل بسیار فعال بوده که انعقادتفاهم با کشور عراق و نیز تعامل با کشور های فرانسه ، یونان و دانمارک از جمله این اقدامات است ضمن اینکه بارشد 70 درصدی دانشجویان خارجی مواجه بوده ایم و در پی رونق بیشتر این تعاملات هستیم.وی در پایان نقش رسانه ها در مسیر توسعه را بسیار سازنده ارزیابی کرد و گفت: ما دانشگاهیان همواره شاهد حضور رسانه ها وخبرنگاران بوده ایم که این امر موجبات تنویر افکار عمومی و مسیر ترقی کشور را فراهم کرده که جای تقدیر دارد.