پی اچ دی نیوز
گسترش فرصت های تحصیلی برای همه

تقویم آزمون دکتری 1400

500 حرف باقیمانده
حرفاتو بزن

دکتری مرکز سنجش پزشکی

تعویق زمان آزمون دکتری ۹۹ ۱۴۰۰ مرکز سنجش پزشکی به تیرماه ۹۹

مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه‌ای از تغییر زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی Ph.D خبر داد و اعلام کرد: این آزمون در روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۹۹ برگزار می‌شود.

تغییر زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی سال 99 مرکز سنجش پزشکی

به گزارش مرکز سنجش آموزش پزشکی، به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی Ph.D سال ۱۳۹۹ می رساند که با توجه به شرایط پیش آمده و شیوع ویروس کرونا در کشور، این آزمون که قرار بود در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ خرداد ماه ۹۹ برگزار شود به روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ تیرماه ۹۹ موکول شد.

تعویق زمان برگزاری آزمون دکتری 99 1400 سنجش پزشکی

در این اطلاعیه آمده است: زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﻫﺮ رﺷﺘﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ﻳﺎ ﻋﺼﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و جمعه، بر اساس ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻨﺪی اﻋﻼم ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن است. برای نمونه آزمون رشته هایی که قرار بود در نوبت ۲۲ خرداد ماه ۹۹ برگزار شود به نوبت صبح پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۹۹ منتقل شده است و سایر نوبت ها نیز به همین صورت برگزار می شود.

زمان برگزاری دکتری داروسازی 99 1400 چه موقع است؟

مرکز سنجش آموزش پزشکی در ادامه اعلام کرد: آزمون مجموعه رشته های داروسازی نیز در نوبت عصر روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۹۹ برگزار می شود.

مرکز سنجش اعلام کرد:

اعطای بورس خارج در ۳رشته تخصصی داروسازی/ ثبت نام در ۱۲اردیبهشت

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: داوطلبان شرکت در آزمون پذیرش دکتری تخصصی داروسازی می توانند با اعلام علاقمندی برای بورس تحصیلی خارج از کشور در آزمون ثبت نام کنند.

مدیر مرکز تخصصی توانبخشی خبر داد؛

راه اندازی مجهزترین مرکز اوتیسم کشور

مدیر مرکز تخصصی توانبخشی بااشاره به اینکه اولین ، مجهزترین و استانداردترین مرکز اوتیسم در تهران به زودی افتتاح می شود گفت: ارائه خدمات رایگان در بخش های مختلف به کودکان اوتیسم انجام خواهد شد.