رسانه تخصصی آموزش عالی

آزمون زبان انگلیسی تافل TOFEL

  1. بحث درباره «آزمون زبان انگلیسی تافل TOFEL»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «آزمون زبان انگلیسی تافل TOFEL»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث
  3. آزمون زبان تافل paper base با IBT چه فرقی دارند و کدوم برای آزمون دکتری پیشنهاد میشه؟

  4. بحث بیشتری ایجاد نشده است