رسانه تخصصی آموزش عالی

اعلام نتایج دکتری آزاد 1401

اعلام نتایج دکتری آزاد ۱۴۰۱ بصورت نهایی چه موقع است؟

نتایج نهایی دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ در شهریور ماه پس از انجام مصاحبه دکتری تخصصی اعلام می شود.

ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ در اوایل اردیبهشت ماه از طریق انتخاب رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد ۱۴۰۱ و از طریق سایت azmoon.org می باشد. درباره زمان انتخاب رشته دکتری آزاد ۱۴۰۱ و ثبت نام مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۱ در این صفحه بخوانید : ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

اعلام نتایج نهایی دکتری سراسری نیز در نیمه اول شهریورماه سال ۱۴۰۱ بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد. بیشتر بخوانید :‌ اعلام نتایج دکتری سازمان سنجش

اعلام نتایج دکتری آزاد ۱۴۰۱ برای انتخاب رشته چه زمانی است؟

نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد ۱۴۰۱ تا آخر اردیبهشت ماه در سایت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد azmoon.org اعلام می شود. درباره اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد سال ۱۴۰۱ در این صفحه بخوانید : نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد ۱۴۰۱

نتایج انتخاب رشته دکتری را برای انتخاب رشته دکتری پیام نور ۱۴۰۱ و دانشگاه های سراسری در این صفحه بخوانید :‌ نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۱
  1. بحث درباره «اعلام نتایج دکتری آزاد 1401»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «اعلام نتایج دکتری آزاد 1401»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث