رسانه تخصصی آموزش عالی

ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱

ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ از کجاست؟

ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ از طریق سایت azmoon.org انجام می شود. داوطلبان دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد می توانند با انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ثبت نام کنند.

نتیجه ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ چه موقع منتشر میشه؟

نتیجه ثبت نام در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ به عنوان کارنامه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد تا آخر اردیبهشت ماه بر روی سایت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد azmoon.org قرار می گیرد.

صفحه مرتبط: نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱ کی منتشر میشه؟

  1. بحث درباره «ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱»
    هر موضوع یا پرسشی را درباره «ثبت نام مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۱»، به بحث بگذارید.
  2. کوتاه بنویسید تا دیگران راحتر بحث شما را بخوانند
    ایجاد بحث