رسانه تخصصی آموزش عالی

امتیاز ثبت اختراع در مصاحبه دکتری را از دست ندهید؛ مشاوره ثبت اختراع برای تقویت رزومه دکتری

محاسبه امتیاز ثبت اختراع در مصاحبه دکتری، می تواند در دانشگاه های مختلف متفاوت باشد، اما به طور معمول، ثبت اختراع می تواند سقف 50 درصدی از امتیازات پژوهشی را داشته باشد. گفتنی است سوابق پژوهشی 40 امتیاز را در مصاحبه دکتری به خود اختصاص می دهند.

امتیاز گواهی ثبت اختراع در مصاحبه دکتری چقدر است؟

در ارزیابی سوابق پژوهشی، هر گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز با سقف 22 امتیاز در نظر گرفته می شود.

سابقه پژوهشینحوه ارزیابی در مصاحبه دکتریحداکثر امتیاز
مقالات پژوهشی
گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
برگزیده شدن در جشنواره های علمی
هر مقاله پژوهشی تا 7 امتیاز
هر گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 امتیاز و داخلی تا 5 امتیاز
برگزیدگی جشنواره های خوارزمی، فارابی، رازی و جشنواره های معتبر تا 7 امتیاز و سایر جشنواره های معتبر داخلی تا 3 امتیاز
22 امتیاز
حداکثر امتیاز از مقالات پژوهشی – اختراعات و جشنواره ها

این در حالی است که مجموع امتیاز از یک مقاله ترویجی (با امتیاز 3) و یک مقاله چاپ شده در کنفرانس ملی/بین المللی معتبر (با امتیاز 2)،‌ برابر با یک ثبت اختراع داخلی با امتیاز 5 است.

حداکثر امتیاز مقالات ترویجی و کنفرانسی در مصاحبه دکتری چقدر است؟

برای یک رزومه سفید، مقالات کنفرانس های ملی/بین المللی می تواند رزومه را از خالی بودن نجات دهد اما معمولا سقف 4 امتیاز را دارند. همچنین این سقف برای مقالات علمی ترویجی، حداکثر 6 امتیاز است.

سابقه پژوهشینحوه ارزیابی در مصاحبه دکتریحداکثر امتیاز
مقالات ترویجیهر مقاله 3 امتیاز6 امتیاز
مقالات کنفرانسیهر مقاله بین المللی/ ملی: 2 امتیاز
هر مقاله منطقه ای: 1 امتیاز
هر مقاله استانی/ دانشجویی: 0.5 امتیاز
4 امتیاز
نحوه ارزیابی مقالات علمی ترویجی و مقالات کنفرانسی در مصاحبه دکتری

آیا امتیاز ثبت اختراع بیشتر از امتیاز تالیف یا ترجمه کتاب است؟

امتیاز تالیف یا ترجمه کتاب حداکثر 4 امتیاز طبق نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده است.

سابقه پژوهشینحوه ارزیابی در مصاحبه دکتریحداکثر امتیاز
تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلیطبق نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده4 امتیاز
کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشدعالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز طبق نظر اعضای کمیته مصاحبه کننده4 امتیاز
حداکثر امتیاز از تالیف یا ترجمه کتاب در مصاحبه دکتری

مشاوره ثبت اختراع برای تقویت رزومه دکتری

بیشتر شرکت کنندگان در مصاحبه دکتری، هیچ اختراع ثبت شده ای ندارند و امتیاز ثبت اختراع را به سادگی از دست می دهند. در حالی که با مشاوره و هدایتگری صحیح، هر داوطلب رشته های مهندسی، می تواند یک یا چند ثبت اختراع در رزومه خود داشته باشد.

برای رزرو مشاوره ثبت اختراع با دکتر بابک رضایی افشار (داور ثبت اختراعات)، می توانید اطلاعات تماس خود را در سایت لابراتوار تحقیقاتی سازگار گستر آرتا سبلان، ثبت کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.