رسانه تخصصی آموزش عالی

منتظر مصاحبه دکتری با رزومه سفید نباشید؛ مشاوره چاپ کتاب ترجمه و تالیفی

امتیاز ترجمه کتاب در مصاحبه دکتری

امتیاز ترجمه کتاب در مصاحبه دکتری می تواند متفاوت یا یکسان با امتیاز کتاب تالیفی باشد. بطور معمول امتیاز ‫کتاب‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬ ‫تالیف‬، حداکثر 4 امتیاز از 40 امتیاز سوابق پژوهشی، محاسبه می شود.

ارزش ترجمه کتاب کاملا وابسته به دانشگاه مصاحبه کننده است. بیشتر دانشگاه ها، امتیاز ترجمه کتاب در مصاحبه دکتری را بر اساس شاخص های زیر ارزش گذاری می کنند:

شاخص ارزیابی ترجمه کتاب برای مصاحبه دکترینحوه ارزیابی
میزان تخصصی بودن و ارتباط کتاب با رشته تحصیلیممکن است کتاب علمی ترجمه شده، از نظر داوران تخصصی نباشد و یا ارتباط زیادی با رشته تحصیلی داوطلب نداشته باشد. در این صورت امتیازی به ترجمه کتاب تعلق نخواهد گرفت.
میزان همکاری در ترجمه کتابدر بعضی دانشگاه ها امتیاز ترجمه کتاب در مصاحبه دکتری بر اساس مترجم اصلی بودن محاسبه می شود. بطور مثال اگر مترجم اصلی کتاب باشید ارزش ترجمه کتاب بالاتر خواهد بود و معمولا امتیاز دو برابری نسبت به عضو بودن در گروه مترجمین کتاب، خواهد داشت.
مرجع بودن کتاب ترجمه شدهاین شاخص اثر مستقیمی ندارد چرا که دانشگاه های کمی برای مصاحبه دکتری به آن اهمیت می دهند. کتاب مرجع چیست؟
عوامل موثر در امتیاز ترجمه کتاب در مصاحبه دکتری

همانطور که مشاهده می کنید چاپ ترجمه کتاب در تیراژ پایین یا بالا، اهمیتی برای کسب امتیاز از ترجمه کتاب در مصاحبه دکتری ندارد.

چاپ کتاب از روی پایان نامه ارشد

تبدیل پایان نامه به کتاب در تهران و شهرستان ها، یا تبدیل پایان نامه به مقاله، توسط بیشتر اساتید توصیه می شود تا دیگران نیز بتوانند از نتایج پژوهش های انجام شده در پایان نامه ها استفاده کنند.

تبدیل پایان نامه به کتاب می تواند به داشتن رزومه چاپ کتاب برای مصاحبه دکتری کمک کند. برای دریافت هزینه تبدیل پایان نامه به کتاب و یا نمونه پایان نامه تبدیل شده به کتاب با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مشاوره از انتخاب موضوع کتاب تا چاپ کتاب

برای بهره مندی از مزایای چاپ کتاب و تقویت رزومه مصاحبه دکتری، به فرم مشاوره در سایت انتشارات پادمیرا (ناشر کتب دانشگاهی) مراجعه کنید.